Na temelju članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Nuštar

S A Z I V A M
17 . sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

 

Sjednica će se održati dana 27. 07. 2018. godine (petak) u prostorijama Doma, s početkom u 8,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisanika sa 16. sjednice Upravnog vijeća
  2. Tematska sjednica zbog predstavke
  3. Razno.

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti izvjestite elektronskom poštom na mail adresu: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. ekonomist

POZIV ZA 17 SJEDNICU UV (pdf)