Na temelju članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Nuštar

S A Z I V A M
16. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

 

Sjednica će se održati dana 12. travnja 2018. godine (četvrtak) u prostorijama Doma, s početkom u 8 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Upravnog vijeća
  2. Donošenje Odluke o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma za odrasle osobe Nuštar
    – izvjestitelj: predsjednik Upravnog vijeća
  3. Tromjesečno financijsko izvješće
    – izvjestitelj: voditeljica računovodstva
  4. Razno.

 

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti izvjestite elektronskom poštom na mail adresu: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr

 

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. ekonomist

POZIV ZA 16 SJEDNICU UV (pdf)