Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar

 

S A Z I V A M
16. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

 

Sjednica će se održati dana 10. veljače 2023. (petak) u prostorijama Doma, s početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Upravnog vijeća
 2. Izvješće o financijskom poslovanju Doma Nuštar za 2022. godinu
  – izvjestitelj: voditeljica računovodstva Sanja Marmelić
 3. Evaluacija plana i programa rada za 2022. godinu
  – izvjestitelj: predsjednica Stručnog vijeća Sanja Zdep
 4. Informacija o Odluci o cijenama socijalnih usluga
  – izvjestitelj: ravnateljica Zdenka Raguž
 5. Razno.

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti nas izvijestite elektronskom poštom na mali adresu: dom-nustar@dom-nustar.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. oec

Poziv za 16 sjednicu UV-a (pdf)