Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar

S A Z I V A M
15. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

Sjednica će se održati dana 09. prosinca 2022. (petak) u prostorijama Doma, s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Upravnog vijeća
  2. Donošenje Plana i programa rada za 2023.g. Doma za odrasle osobe Nuštar
    – izvjestitelj: ravnateljica Zdenka Raguž i Sanja Zdep predsjednica Stručnog vijeća
  3. Razno.

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti nas izvijestite elektronskom poštom na mali adresu: dom-nustar@dom-nustar.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. oec

Poziv za 15 sjednicu UV-a (pdf)