Na temelju članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Nuštar

S A Z I V A M
14 . sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

 

Sjednica će se održati dana 09. ožujka 2018. godine (petak) u prostorijama Doma, s početkom u 14 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Upravnog vijeća
  2. Izbor ravnatelja/ice Doma za odrasle osobe Nuštar
    – izvjestitelj: predsjednik Upravnog vijeća
  3. Razno.

 

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti izvjestite elektronskom poštom na mail adresu: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. ekonomist

Poziv 14 sjednica Upravnog vijeca (pdf)