Na temelju članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Nuštar

S A Z I V A M
13 . sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

 

Sjednica će se održati dana 20. veljače 2018. godine (utorak) u prostorijama Doma, s početkom u 7,30 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Upravnog vijeća
  2. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma za odrasle osobe Nuštar – izvjestitelj: predsjednik Upravnog vijeća
  3. Razno.

 

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti izvjestite elektronskom poštom na mail adresu: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. ekonomist

Poziv 13 sjednica Upravnog vijeca (pdf)