Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar

S A Z I V A M
13. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

Sjednica će se održati dana 28. rujna 2022. (srijeda) u prostorijama Doma, s početkom u 14,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Upravnog vijeća
 2. Izbor ravnatelja/ice Doma za odrasle osobe Nuštar – intervju s kandidatima
  Literatura za pripremu kandidata za intervju:
  1. Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/2022)
  2. Zakon o ustanovama (127/2019)
  izvjestitelj: predsjednik Upravnog vijeća
 3. Razno.

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti nas izvijestite elektronskom poštom na mali adresu: dom-nustar@dom-nustar.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. oec

Poziv za 13 sjednicu UV-a (pdf)