Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar

S A Z I V A M
12. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

Sjednica će se održati dana 21. rujna 2022. (srijeda) u prostorijama Doma, s početkom u 12,30 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeća
  2. Izbor ravnatelja/ice Doma za odrasle osobe Nuštar
    izvjestitelj: predsjednik Upravnog vijeća
  3. Razno.

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti nas izvijestite elektronskom poštom na mali adresu: dom-nustar@dom-nustar.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. oec

Poziv za 12 sjednicu UV-a (pdf)