Na temelju članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Nuštar

S A Z I V A M
11 . sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

Sjednica će se održati dana 31. siječnja 2018. godine (srijeda) u prostorijama Doma, s početkom u 7,30 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća
 2. Konačni financijski plan za 2017.g.
  – izvjestitelj: voditeljica računovodstva
 3. Izvješće o financijskom poslovanju Doma za odrasle osobe Nuštar za 2017.g.
  – izvjestitelj: voditeljica računovodstva
 4. Rebalans financijskog plana za 2018.g.
  – izvjestitelj: voditeljica računovodstva
 5. Godišnje izvješće o radu Doma za odrasle osobe Nuštar za 2017. godinu
  – izvjestitelj: ravnateljica
 6. Razno.

 

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti izvjestite elektronskom poštom na mail adresu: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. ekonomist

Poziv_11_sjednica_Upravnog_vijeca (pdf)