Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar

S A Z I V A M
10. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

Sjednica će se održati dana 22. srpnja 2022. (petak) u prostorijama Doma, s početkom 13,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća
 2. Rebalans financijskog plana za 2022.g.
  izvjestitelj: voditeljica računovodstva Sanja Marmelić
 3. Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1. 1. – 30.6.2022. godine
  izvjestitelj: voditeljica računovodstva Sanja Marmelić
 4. Financijsko izvješće 1-6. mj 2022.godine
  izvjestitelj: voditeljica računovodstva Sanja Marmelić
 5. Kratki polugodišnji izvještaj o radu
  izvjestitelj: ravnateljica
 6. Razno

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti nas izvijestite elektronskom poštom na mali adresu: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. oec

Poziv za 10 sjednicu UV-a (pdf)