Dom za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar, Vatroslava Lisinskog 1a, 32221 Nuštar po članku 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11) i članka 39. Statuta, ravnatelj Doma za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar donosi: Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu:

PLAN NABAVE 2012_DPBOO_Nustar

Preuzmite dokumente u pdf formatu.
Lijevi klik za otvaranje dokumenta u novom prozoru ili tabu / desni klik miša za spremanje na računalo.