Naručitelj Dom za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar, V.Lisinskog 1a, 32221 Nuštar, po zastupanju v.d. ravnateljice Sanje Zdep, dipl.soc.radnice., na temelju odredbi članka 9. Odluke o provedbi postupaka bagatelne nabave i Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda u bagatelnoj nabavi BN 2014-3, dana 10.07.2014. godine, donosi:
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za opskrbu električnom energijom
Odluka o odabiru (pdf)
Preuzmite dokument u pdf formatu.