Odluka o izboru i imenovanju ravnateljice Doma za odrasle osobe Nuštar

Na temelju provedenog javnog natječaja, uz prethodnu suglasnost Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 5.11.2018. godine Zdenka Raguž mag. soc. rada imenuje se za ravnateljicu Doma za odrasle osobe Nuštar.

Više u pdf dokumentu:
Odluka izbor i imenovanje ravnatelja-ice (pdf)