Dom za odrasle osobe Nuštar, na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017) i članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN61/2018) raspisuje

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme

1. Socijalni radnik (pripravnik) (m/ž) – radno mjesto I vrste, 1 izvršitelj na pripravnički staž
– određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

Više u pdf dokumentu:
Natjecaj – soc radnik – pripravnik (pdf)