Dom za odrasle osobe Nuštar, na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017) i članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/2018) raspisuje

  • Natječaj za popunjavanje radnog mjesta: Pralja – glačara (m/ž):

Natjecaj – pralja-glacara (pdf)