Temeljem članka 35. Pravilnika o radu Doma za odrasle osobe Nuštar Klasa: 035-01/15-0t/151. ur. broj: 2188-18-15-01 od 20. srpnja 2015. godine i članka 32. Statuta Doma za odrasle osobe
NuStar. Klasa: 035-01/15-01/150. Ur.broj:2188-18-15-01, od 20. srpnja 2015. godine, ravnateljica Doma, Sanja Zdep, dipl. soc. radnica, upućuje

JAVNI POZIV

Javni poziv – stručno osposobljavanje (pdf)

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za sljedeća radna mjesta:

1. EKONOMIST (VSS ili VSS), 1 izvršitelj
Uvjeti:
Završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ekonomije i samostalna upotreba osobnog računala
Obrazac PR ekonomist/ica (pdf)

2. RADNI TERAPEUT (VSS), 1 izvršitelj
Uvjeti:
završen stručni studij radne terapije i poznavanie rada na osobnom računalu
Obrazac PR Radni terapeut (pdf)

3. FIZIOTERAPEUT (VSS). 1 izvršitelj
Uvjeti:
Završen stručni studij fizioterapije i poznavanje rada na osobnom računalu
Obrazac PR_fiziterapeut (pdf)

4. MEDICINSKA SESTRA (SSS)’ 2 izvršitelja
Uvjeti:
Završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru i poznavanje rada na osobnom računalu
Obrazac PR_ medicinska sestra_tehničar (pdf)

5. KUHAR (KV)’ 1 izvršitelj
Uvjeti:
Završeno srednjoškolsko obrazovanie za kuhara
Obrazac PR_kuhar/ica (pdf)