Popis potrebne dokumentacije koja se prilažu uz zahtjev za smještaj:

 

  1. rodni list,
  2. preslika osobne iskaznice,
  3. preslika zdravstvene iskaznice i iskaznice dopunskog osiguranja (važeće),
  4. socijalna anamneza,
  5. potvrda od liječnika obiteljske medicine da osoba ne boluje od zaraznih bolesti, (ne stariju od mjesec dana),
  6. medicinska dokumentacija iz koje je vidljivo od kojih bolesti osoba boluje uključujući i psihijatrijski nalaz (zadnje otpusno pismo),
  7. potvrda o visini prihoda (umirovljenici zadnji odrezak od primljene mirovine),
  8. ako je osobi oduzeta poslovna sposobnost rješenje o skrbništvu.

Obrazac za prijam u dom (doc)