Dom za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar zatražit će od Ministarstva socijalne politike i mladih suglasnost za nabavu industrijskog stroja za pranje rublja, te Vam stoga upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponuda, budući sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju

Bagatelna nabava – perilica rubljaPročitaj više

Naručitelj Dom za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar, V.Lisinskog 1a, 32221 Nuštar, po zastupanju v.d. ravnateljice Sanje Zdep, dipl.soc.radnice., na temelju odredbi članka 9. Odluke o provedbi postupaka bagatelne nabave i Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda u bagatelnoj nabavi BN 2014-3, dana 10.07.2014. godine, donosi:
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za opskrbu električnom energijom
Odluka

Odluka o odabiru – opskrba električnom energijomPročitaj više

Naručitelj Dom za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar pokrenuo je bagatelnu nabavu električne energije- opskrba, evidencijski broj nabave BN 2/2014 te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponude. Sukladno članku 18. Stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN90/11, 83/13,143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 odnosno 500.000,00 kn bez PDV-a

Poziv za dostavu ponude za opskrbu električnom energijomPročitaj više

DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE

V. LISINSKOG 1a, 32221 NUŠTAR

Tel. i fax. 032/ 387-043

 

Klasa: 035-04/14-01/56

Ur. broj: 2188-18-13-04

U Nuštru, 12. ožujka 2014. godine.
Povjerenstvo za provedbu natječaja Doma za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar d o n o s i :
Upute kandidatima o provedbi testiranja u postupku natječaja za prijam medicinske sestre/tehničara (VŠS) u radni odnos na neodređeno

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJAPročitaj više

DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE  N U Š T A R

 V. Lisinskog 1 a   Nuštar  12399538329    MB  3301451    tel. 032/387-040   fax 387-043

 

Klasa: 035-01/14-01/56

Ur.br.: 2188-18-14-01

 

Nuštar, 24.02.2014.

 

            „Temeljem članka 31. Statuta Doma za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar i suglasnosti Ministarstva socijalne politike i mladih  Klasa: 100-01/13-02/402 Ur.br.: 519-04-1-2-2/1-14-6 od 20.01.2014. godine,  Dom za psihički

Natječaj za prvostupnicu sestrinstvaPročitaj više

„Na temelju članka 40., 41. i 43. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) te članaka 153. stavak 3. i članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 34. Statuta Doma za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar, Upravno vijeće temeljem svoje Odluke broj

Natječaj za izbor ravnatelja/icePročitaj više

DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE  N U Š T A R , V. Lisinskog 1 a   Nuštar
OIB 12399538329    MB  3301451    tel. 032/387-040   fax 387-043
Klasa: 035-01/13-01/304
Ur.br.: 2188-18-13-01
Nuštar, 26.11.2013.

 
„Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/94, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 133., 134. i 135 Zakona o socijalnoj skrbi(„Narodne novine“

Natječaj za izbor ravnatelja/icePročitaj više