Temeljem članka 4. Pravilnika o radu Doma za odrasle osobe Nuštar Klasa: 035-01/15-0l/151, Ur. broj: 2188-18-15-03 od 13. srpnja 2015. godine, ravnateljica Doma Nuštar raspisuje
JAVNI POZIV
za zapošljavanje u javnom radu
1. PRATITELJ KORISNIKA – 5 izvršitelja
Uvjeti:
– nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem i nezaposlene osobe starije od 50 godina, prijavljene na evidenciju nezaposlenih najmanje 24 mjeseca.
Javni poziv (pdf)

Prijava potrebe

Zapošljavanje u javnom radu – Pratitelj korisnikaPročitaj više

Temeljem članka 35. Pravilnika o radu Doma za odrasle osobe Nuštar Klasa: 035-01/15-0t/151. ur. broj: 2188-18-15-01 od 20. srpnja 2015. godine i članka 32. Statuta Doma za odrasle osobe
NuStar. Klasa: 035-01/15-01/150. Ur.broj:2188-18-15-01, od 20. srpnja 2015. godine, ravnateljica Doma, Sanja Zdep, dipl. soc. radnica, upućuje
JAVNI POZIV
Javni poziv – stručno osposobljavanje (pdf)
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za

Javni poziv – stručno osposobljavanjePročitaj više

Dom za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar zatražit će od Ministarstva socijalne politike i mladih suglasnost za nabavu industrijskog stroja za pranje rublja, te Vam stoga upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponuda, budući sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju

Bagatelna nabava – perilica rubljaPročitaj više

Naručitelj Dom za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar, V.Lisinskog 1a, 32221 Nuštar, po zastupanju v.d. ravnateljice Sanje Zdep, dipl.soc.radnice., na temelju odredbi članka 9. Odluke o provedbi postupaka bagatelne nabave i Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda u bagatelnoj nabavi BN 2014-3, dana 10.07.2014. godine, donosi:
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za opskrbu električnom energijom
Odluka

Odluka o odabiru – opskrba električnom energijomPročitaj više

Naručitelj Dom za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar pokrenuo je bagatelnu nabavu električne energije- opskrba, evidencijski broj nabave BN 2/2014 te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponude. Sukladno članku 18. Stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN90/11, 83/13,143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 odnosno 500.000,00 kn bez PDV-a

Poziv za dostavu ponude za opskrbu električnom energijomPročitaj više