Dom za odrasle osobe Nuštar pokrenuo je nabavu kreveta s motornim pogonom (JDN-NI-2023-3), te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponuda:
POZIV NA DOSTAVU PONUDE – nabava kreveta s motornim pogonom JDN-NI-2023-3 (pdf)
PONUDBENI LIST-nabava kreveta s motornim pogonom JDN-NI-2023-3 (doc)
TROSKOVNIK – kreveti s motornim pogonom JDN-NI-2023-3 (xls)
 

Javni natječaj za prijam pripravnika na određeno puno radno vrijeme od 12 mjeseci kroz “Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo” – socijalni radnik (pripravnik) – 1 izvršitelj/ica:

Natjecaj – socijalni radnik – pripravnik (pdf)

Na temelju članka 211. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 18/22. i 46/22., 119/22, 71/23) Upravno vijeće Doma za odrasle osobe Nuštar, uz prethodnu suglasnost Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 550-06/23-01/105 URBROJ: 524-08-01-01/3-23-4 od 18. rujna 2023. godine na 20. sjednici održanoj dana 13. listopada donijelo je 

STATUT DOMA …

Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar
 
S A Z I V A M
20. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar
 
Sjednica će se održati dana 13. listopada 2023. (petak) telefonska, s početkom u 13,00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći:
Dnevni red:

Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Upravnog vijeća
Usvajanje Statuta Doma za odrasle osobe …

Natječaj za radno mjesto: stručni suradnik II. vrste – radni terapeut (m/ž) – rad na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj:
Natjecaj-Radni_terapeut (pdf)

Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar
 
S A Z I V A M
19. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar
 
Sjednica će se održati dana 11. rujna 2023. (ponedjeljak) u prostorijama Doma, s početkom u 09,00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći:
Dnevni red:

Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Upravnog vijeća
Prijedlog odluke o promjeni …

Natječaj za radno mjesto – medicinska sestra/tehničar – radno mjesto III. vrste (m/ž) – rad na određeno puno radno vrijeme – 2 izvršitelja:
Natjecaj-medicinska sestra-tehnicar (pdf)