Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar
S A Z I V A M
4. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar
Sjednica će se održati dana 09. veljače 2021. u prostorijama Doma, s početkom 14,00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći:
Dnevni red:

Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća
Konačni financijski plan za 2020. godinu
izvjestitelj: …

Dom za odrasle osobe Nuštar – Godišnje financijsko izvješće za 2020. godine:
Godisnje financijsko izvjesce za 2020 (xls)
Biljeske uz Godisnje financijsko izvjesce za 2020 (pdf)

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ravnateljica Doma za odrasle osobe Nuštar Zdenka Raguž mag. soc. rada donosi:
PLAN NABAVE ZA 2021 GODINU-UKUPNI (pdf)

Omogućuju se posjete korisnicima na Stacionaru isključivo kroz prozor ili u šatoru za korisnika koji može izaći primjereno odjeven. 
Posjete korisnicima sa stambenog mogu biti u kontejneru na način da se posjeta najavi dan ranije i dođe na Portu, te se kroz ekonomski ulaz omogući posjet iz automobila (korisniku u kontejneru – grijanom prostoru). 
Više u pdf …

Povjerenstvo za provedbu natječaja Doma za odrasle osobe Nuštar nakon uvida u dokumentaciju je odlučilo da Jelica Džajić i Luka Vidosavljević ispunjavaju sve uvjete iz natječaja. Sa odabranim radnicima će se sklopiti novi ugovori o radu na neodređeno vrijeme.
Ravnateljica:
Zdenka Raguž, mag. act. soc.
Obavijest o sklapanju ugovora o radu (pdf)
 

Natječaj za radno mjesto – medicinska sestra/tehničar (m/ž) – rad na neodređeno vrijeme – 2 izvršitelja:
Natjecaj – medicinska sestra-tehnicar (pdf)

Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar
S A Z I V A M
2. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar
Sjednica će se održati dana 13.11.2020. u prostorijama Doma, s početkom u 12,00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći:
Dnevni red:

Usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća
Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice Upravnog …