DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE

V. LISINSKOG 1a, 32221 NUŠTAR

Tel. i fax. 032/ 387-043

 

Klasa: 035-04/14-01/56

Ur. broj: 2188-18-13-04

U Nuštru, 12. ožujka 2014. godine.
Povjerenstvo za provedbu natječaja Doma za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar d o n o s i :
Upute kandidatima o provedbi testiranja u postupku natječaja za prijam medicinske sestre/tehničara (VŠS) u radni odnos na neodređeno vrijeme, u Domu za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar, objavljenog u Narodnim novinama broj 27/2014. od 26. veljače 2014. godine

 

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 27/2014. od 26. veljače 2014. godine  za prijam medicinske sestre/tehničara (VŠS) u radni odnos na neodređeno vrijeme, u Domu za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar, upućuje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.
Testiranje će se održati dana 25. ožujka 2014. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Doma za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar, V. Lisinskog 1a, 32221 Nuštar u sobi br.6., I. kat  zgrade Doma.
Na testiranje se pozivaju pristupiti svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvijete iz natječaja i koji su pravodobno podnijeli svoje prijave. Kandidati će pisane obavijesti i upute o testiranju dobiti putem web stranice i oglasne ploče Doma Nuštar, te putem elektronske pošte.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

1. RASPORED TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na slijedeći način:

– Pismena provjera – provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta više medicinske sestre/tehničara

– Razgovor (intervju) s kandidatima – o interesu, profesionalnim ciljevima i motivaciji za rad u Domu

2. PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na provjeru znanja i vještina od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.

3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

Pismena provjera znanja ukupno traje 60 minuta. Test sadrži 46 pitanja, a za svaki točan odgovor, kandidatima se dodjeljuje 1 bod. Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su skupili najmanje 31 bod.

Za vrijeme pismene provjere znanje NIJE DOPUŠTENO:
– koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
– napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
– razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugim način remetiti mir i red.

Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je odnosni kandidat povukao prijavu na natječaj.

4. Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju) istog dana po završenom testiranju.

5. Nakon provedenog intervjua, Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu i odluku o prijemu na radno mjesto izabranog kandidata.

6. Kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave, te koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja biti će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaju u zakonskom roku.

7. Svi kandidati prijavljeni na natječaj koji su ispunjavali propisane formalne uvjete imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na natječaj svakog radnog dana od 8 do 12 sati u prostoriji administrativnog referenta Doma Nuštar roku 15 dana, računajući od dana primitka pismene obavijesti.

Povjerenstvo za provedbu  natječaja