Usluge prehrane

Podrazumijeva se prehrana korisnika prema propisanim normativima uz mogućnost modifikacije prehrane s obzirom na zdravstvene potrebe korisnika( prilagođena prehrana, dodatni međuobroci).

 

Poveznice:
Kategorije Novosti
Arhiva Novosti