Upravna vijeća

Poziv – 2. sjednica Upravnog vijeća

Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar

S A Z I V A M
2. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

Sjednica će se održati dana 13.11.2020. u prostorijama Doma, s početkom u 12,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća
 2. Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice Upravnog vijeća
 3. Financijsko izvješće za razdoblje 1 – 9 2020.g.
  izvjestitelj: voditeljica računovodstva Sanja Marmelić
 4. Izmjene i dopune Statuta Doma za odrasle osobe Nuštar
  Izvjestitelj: ravnateljica Zdenka Raguž
 5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta
  izvjestitelj: ravnateljica Zdenka Raguž
 6. Razno.

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti nas izvijestite elektronskom poštom na mali adresu: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. oec

Poziv 2 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Poziv – I. konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća

 

Temeljem članka 32. Statuta Doma za odrasle osobe Nuštar KLASA:035-01/15-01/150 URBROJ: 2188-18-15-01 od 13. srpnja 2015. godine i članka 10. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Nuštar KLASA: 035-01/16-01/81 URBROJ: 2188-18-16-01 od 17. ožujka 2016. godine, ravnateljica Doma za odrasle osobe Nuštar Zdenka Raguž, magistra soc. rada  s a z i v a

 

Prvu, konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Nuštar
koja će se održati   20.07.2020 u   14,00 sati
u Domu Nuštar, V. Lisinskog 1 a

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

Dnevni red:

 1. Konstituiranje Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Nuštar sukladno Odluci Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA: 550-06/20-07/42 URBROJ: 519-02-1-3/1-20-2 od 10. lipnja 2020. g.
 2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća
 3. Financijsko izvješće za razdoblje 1 – 6 g.
  izvjestitelj: voditeljica računovodstva  Sanja Marmelić
 4. Izvješće o radu Doma Nuštar
  izvjestitelj: ravnateljica Zdenka Raguž
 5. Razno

 

                                                                                                              Ravnateljica:
                                                                                                   Zdenka Raguž, mag. soc. rada

POZIV – I KONSTITUIRAJUCA SJEDNICA (pdf)

Poziv – 31. sjednica Upravnog vijeća

Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar

S A Z I V A M
31. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

Sjednica će se održati dana 12. 06. 2020. godine (petak) u prostorijama Doma, s početkom u 8,30 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 30. sjednice Upravnog vijeća
 2. Financijsko izvješće za razdoblje 1 – 3 2020.g.
  izvjestitelj: voditeljica računovodstva Sanja Marmelić
 3. Izvješće o provođenju Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije
  COVID-19 izvjestitelj: ravnateljica Zdenka Raguž
 4. Razno.

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti nas izvijestite elektronskom poštom na mali adresu: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. oec

Poziv 31 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Poziv – 30. sjednica Upravnog vijeća

Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Nuštar

S A Z I V A M
30. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

 

Sjednica će se održati dana 17. 03. 2020. godine (utorak) u prostorijama Doma, s početkom u 14,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 29. sjednice Upravnog vijeća
 2. Rebalans financijskog plana za 2020. godinu
  izvjestitelj: voditeljica računovodstva Sanja Marmelić
 3. Kvar parnog kotla kotlovnice
  izvjestitelj: ravnateljica Zdenka Raguž
 4. Ocjenjivanje ravnateljice na prijedlog Stručnog vijeća Doma
  izvjestitelj: predsjednik Upravnog vijeća Vedran Čuljak
 5. Istek mandata članova Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Nuštar
  Izvjestitelj: ravnateljica Zdenka Raguž
 6. Razno.

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti nas izvijestite elektronskom poštom na mali adresu:
dom.za.odrasle@vk.t-com.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. oec

Poziv 30 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Poziv – 29. sjednica Upravnog vijeća

Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar

S A Z I V A M
29. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

Sjednica će se održati dana 31. 01. 2020. godine (petak) u prostorijama Doma, s početkom u 13,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice Upravnog vijeća
 2. Konačni financijski plan za 2019. godinu
  izvjestitelj: voditeljica računovodstva Sanja Marmelić
 3. Izvješće o financijskom poslovanju Doma za odrasle osobe Nuštar za 2019. godinu
  izvjestitelj: voditeljica računovodstva Sanja Marmelić
 4. Evaluacija plana i programa za 2019 godinu
  Izvjestitelj: socijalna radnica Sanja Zdep
 5. Razno.

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti nas izvijestite elektronskom poštom na mali adresu: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. oec

Poziv 29 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Poziv – 28. sjednica Upravnog vijeća

Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar

S A Z I V A M
28. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

Sjednica će se održati dana 13. 01. 2020. godine (ponedjeljak) u prostorijama Doma, s početkom u 14,30 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Upravnog vijeća
 2. Usvajanje Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji ranih mjesta Doma za odrasle osobe Nuštar
  izvjestitelj: ravnateljica Zdenka Raguž
 3. Razno.

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti nas izvijestite elektronskom poštom na mali adresu: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. oec

Poziv 28 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Poziv – 27. sjednica Upravnog vijeća

Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar

S A Z I V A M
27. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

Sjednica će se održati dana 20. 12. 2019. godine (petak) u prostorijama Doma, s početkom u 8,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Upravnog vijeća
 2. Donošenje Financijskog plana za 2020.g. i projekcija za 2021. – 2022. godinu
  izvjestitelj: voditeljica računovodstva
 3. Donošenje Plana i programa rada za 2020.g. Doma za odrasle osobe Nuštar
  izvjestitelj: soc. radnica Sanja Zdep
 4. Razno.

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti nas izvijestite elektronskom poštom na mali adresu: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. oec

Poziv 27 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Poziv – 26. sjednica Upravnog vijeća

Na temelju članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Nuštar

S A Z I V A M
26 . sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

Sjednica će se održati dana 21. 10. 2019. godine (ponedjeljak) u prostorijama Doma, s početkom u 8,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Upravnog vijeća
 2. Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje 01.01. do 30.09.2019.g.
  – izvjestitelj: voditeljica računovodstva
 3. Razno

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti izvjestite elektronskom poštom na mail adresu: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. oec

Poziv 26 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Poziv – 23. sjednica Upravnog vijeća

Na temelju članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Nuštar

S A Z I V A M
23 . sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

Sjednica će se održati dana 31. 01. 2019. godine (četvrtak) u prostorijama Doma, s početkom u 8,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Upravnog vijeća
 2. Konačni financijski plan za 2018.g.
  izvjestitelj: voditeljica računovodstva Sanja Marmelić
 3. Izvješće o financijskom poslovanju Doma za odrasle sobe Nuštar za 2018.g.
  – izvjestitelj: voditeljica računovodstva Sanja Marmelić
 4. Godišnje izvješće o radu Doma za odrasle osobe Nuštar za 2018.g.
  – izvjestitelj: ravnateljica Zdenka Raguž
 5. Razno

Dnevni red:

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti izvjestite elektronskom poštom na mail adresu: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. oec

Poziv 23 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Poziv – 22. sjednica Upravnog vijeća

Na temelju članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Nuštar

S A Z I V A M
22 . sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

Sjednica će se održati dana 28. 12. 2018. godine (petak) u prostorijama Doma, s početkom u 12,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Upravnog vijeća
 2. Donošenje Finanicjkog plana za 2019.g. i projekcija za 2020. – 2021. godinu
  izvjestitelj: voditeljica računovodstva Sanja Marmelić
 3. Izvješće ravnateljice o izvršenom inspekcijskom nadzoru
  – izvjestitelj: ravnateljica Zdenka Raguž
 4. Donošenje Plana i programa rada za 2019.g. Doma za odrasle osobe Nuštar
  – izvjestitelj: ravnateljica Zdenka Raguž
 5. Razno

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti izvjestite elektronskom poštom na mail adresu: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. oec

Poziv 22 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Poveznice:
Kategorije Novosti
Arhiva Novosti